Δημαιρεσίες σε τρεις από τους έξι δήμους της Μεσσηνίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν δημαιρεσίες στους Δήμους Καλαμάτας, Πύλου-Νέστορος και Δυτικής Μάνης.

Η σύνθεση του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για το Δήμο Καλαμάτας είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος: Πολίτης Δημήτριος

Αντιπρόεδρος: Σταματόπουλος Ευστάθιος

Γραμματέας: Τσαπόγας Κωνσταντίνος

Για την Οικονομική Επιτροπή: Σαράντος Μαρινάκης, Δημήτρης Πολίτης, Βασίλης Κοσμόπουλος, Βασίλης Τζαμουράνης, Γιάννης Ζαφειρόπουλος, Ελένη Αλειφέρη.

Για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Σαράντος Μαρινάκης, Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος, Δημήτρης Φαββατάς, Ανδρέας Καραγιάννης, Λεωνίδας Λιάππας, Μαρία Μπαρούνη.


Δήμος Πύλου-Νέστορος 

Πρόεδρος: Ρομπάκης Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος: Μπαχούμας Γεώργιος

Γραμματέας: Μπλάνας Παναγιώτης

Για την Οικονομική Επιτροπή εξελέγησαν οι: Θεόδωρος Χαραμαράς, Δημήτριος Καφαντάρης, Ευσταθία Σπυροπούλου και Ηλίας Κανάκης.

Για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εξελέγησαν οι: Δημήτριος Σιψάς, Άγγελος Μπίζος, Περικλής Κοντογόνης και Αργύριος Καστόρας.


Δήμος Δυτικής Μάνης 

Πρόεδρος: Κισκήρας Χρήστος

Αντιπρόεδρος: Κομπότης Γεώργιος

Γραμματέας: Φαληδέα Γεωργία

Για την Οικονομική Επιτροπή:  Βαβαρούτσος Γεώργιος, Λυμπερέας Χρήστος, Χρηστέας Δημήτριος, Γιαννακέας Σταύρος, Παναγιώτης Μπασάκος και Δημήτρης Σαξώνης.

Επίσης ανακοινώθηκαν 3 αντιδήμαρχοι οι:

Βαβαρούτσος Γεώργιος (καθαριότητα, φωτισμός, θέματα Δ. Ε. Αβίας)

Λυμπερέας Χρήστος (ύδρευση, παραλίες, καταστήματα, πολιτική προστασία)

Χρηστέας Δημήτρης (τεχνικές υπηρεσίες, θέματα καθημερινότητας)