Δημαιρεσίες στο Δήμο Μεσσήνης στις 8 Σεπτεμβρίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου στις 10 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης στο Δημαρχείο θα πραγματοποιηθούν οι δημαιρεσίες για τη ανάδειξη του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνέρχεται για την εκλογή Προεδρείου, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους από το συνδυασμό του εκλεγέντος Δημάρχου. Το Προεδρείο συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα.