Δημοπρασίες οχημάτων στο Τελωνείο Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δύο μεγάλες δημοπρασίες οχημάτων πραγματοποιεί η Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΔΔΔΥ) σε τελωνεία της χώρας με τιμές που ξεκινούν από 150 ευρώ. Συγκεκριμένα οι δημοπρασίες πραγματοποιούνται στα Τελωνεία Κομοτηνής και Καλαμάτας. Δείτε τη λίστα των οχημάτων στους παρακάτω ενεργούς συνδέσμους:

Δημοπρασία Οχημάτων Τελωνείου Κομοτηνής (23/04/2019)

Δημοπρασία Τελωνείου Καλαμάτας (18/04/2019)