Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης: Ψήφισμα για τη στήριξη της κορινθιακής σταφίδας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ψήφισμα υπέρ της στήριξης της κορινθιακής σταφίδας και των σταφιδοπαραγωγών εξέδωσε το Δ.Σ. Μεσσήνης κατά την 14η συνεδρίαση του στις 28 Ιουνίου 2021.

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης ύστερα από την διαπίστωση ότι η αγορά της κορινθιακής σταφίδας, εξαιτίας της πανδημίας, έχει μεγάλες αδιάθετες ποσότητες και βρίσκεται αντιμέτωπη με μια συσσώρευση πλεονασμάτων της προηγούμενης εσοδείας.

Το γεγονός αυτό ενόψει και της νέας παραγωγής στο τέλος του καλοκαιριού, αναμένεται να οδηγήσει τις τιμές σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα και τους παραγωγούς σε συνθήκες που τους είναι σχεδόν αδύνατο οικονομικά να διαχειριστούν, με εφιαλτικές επιπτώσεις για την καλλιέργεια σε ένα από τα σημαντικότερα τοπικά προϊόντα. Μια εξέλιξη που θα πλήξει σε σημαντικό βαθμό και την τοπική οικονομία.

Προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αυτό η στήριξη των παραγωγών κορινθιακής σταφίδας πρέπει να είναι άμεση και αποτελεσματική,

Αιτείται την στήριξη του προϊόντος και των σταφιδοπαραγωγών με χρήση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού μέσου από Εθνικούς και συγχρηματοδοτούμενους πόρους. Ταυτόχρονα ζητάμε να εξεταστεί το ενδεχόμενο της εφαρμογής αντίστοιχου μέτρου με αυτό που εφαρμόστηκε στον οινοποιητικό τομέα, δηλαδή της απόσυρσης των πλεονασματικών αποθεμάτων ώστε να σταθεροποιηθεί η αγορά.

               Ο Δήμαρχος                                                           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
        Γιώργος Αθανασόπουλος                                                    Νικόλαος Φύκιρης