Διακανονισμό ληξιπρόθεσμων τελών από την Δ.Ε.Υ.Α Μεσσήνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Δ.Ε.Υ.Α Μεσσήνης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 99/2017 απόφαση Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Μ προβαίνει σε διακανονισμό ληξιπρόθεσμων τελών ύδρευσης .
Οι διακανονισμοί για χρέη από τέλη ύδρευσης για τους καταναλωτές του Δήμου Μεσσήνης έχουν ως εξής:

• Εφάπαξ καταβολή, με απαλλαγή κατά 100% από προσαυξήσεις
• Από 2-5 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 90% από προσαυξήσεις
• Από 6-10 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 80% από προσαυξήσεις
• Από 11-20 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 75% από προσαυξήσεις
• Από 21-30 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 70% από προσαυξήσεις
• Από 31-40 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 65% από προσαυξήσεις
• Από 41-50 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 60% από προσαυξήσεις
• Από 51-60 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 55% από προσαυξήσεις
• Από 61-70 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 50% από προσαυξήσεις
• Από 71-80 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 45% από προσαυξήσεις
• Από 81-90 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 40% από προσαυξήσεις
• Από 91-100 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 30% από προσαυξήσεις
• Aπο 100-120 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά 20% από προσαυξήσεις
• Ανεξαρτήτου μηνιαίων δόσεων χωρις απαλλαγή προσαυξήσεων

Τονίζεται ότι τα παραπάνω ποσά αφορούν συνολική οφειλή.

Πλήρης εξόφληση θεωρείται και μέχρι δύο μηνιαίες άτοκες δόσεις.H ρύθμιση ισχύει μέχρι 31/1/2018.Απαραίτητη προυπόθεση για την ισχύ της ρύθμισης είναι η πληρωμή των τρέχοντων λογαριασμών.
Οι παραπάνω διακανονισμοί ισχύουν χωρίς καμία παρέκκλιση. Σε περίπτωση που κάποιος καταναλωτής δεν πληρώσει δύο δόσεις, ο διακανονισμός θα παύει να ισχύει και η παροχή νερού θα διακόπτεται αμέσως χωρίς καμία ειδοποίηση. Σε περίπτωση που το χρέος δε ρυθμιστεί ή εξοφληθεί, θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να προβούμε σε διακοπή της παροχής ύδρευσης και βεβαίωση στη Δ.Ο.Υ.Καλαμάτας, σύμφωνα με τον κανονισμό ύδρευσης και τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
Στη συνέχεια για να γίνει επανασύνδεση θα πρέπει να καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό πλέον την επανασύνδεση