Διακοπή κυκλοφορίας το Σάββατο από τη Θουρία μέχρι το Νοσοκομείο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Θα διακοπεί η κυκλοφορία στο δρόμο της κύριας εισόδου προς το Νοσοκομείο Καλαμάτας το Σάββατο 16 Μαρτίου από τις 7.00 έως τη Δευτέρα 19 Μαρτίου στις 20.00 για τη διευκόλυνση της εκτέλεσης του μεγάλου αντιπλημμυρικού έργου από τη Θουρία μέχρι το Νοσοκομείο.
Σε περίπτωση ολοκλήρωσης των εργασιών νωρίτερα, ο δρόμος θα δοθεί στην κυκλοφορία.