Διαμαρτυρία Αγροτικού Συλλόγου Γαργαλιάνων για τις επιδοτήσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με το παρόν υπόμνημα ο αγροτικός Σύλλογος Γαργαλιάνων διαμαρτύρεται έντονα και φέρνει στην επιφάνεια το σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει με τις επιδοτήσεις, σε μερίδα των αγροτών που αυτό το διάστημα καλούνται να κάνουν ενεργοποίηση δικαιωμάτων, μετά τη μερική κύρωση των δασικών χαρτών που έγινε κατά το μήνα Μάρτιο.

Το πρόβλημα κατ’ αρχήν εντοπίζεται με τα αγροκτήματα που προέρχονται από παραχωρητήρια του δασαρχείου ή από παραχωρήσεις του Υπουργείου Γεωργίας (εποικισμός). Αυτές οι εκτάσεις κατά την ανάρτηση των δασικών χαρτών εμφανίζονταν ως δασικές, δηλαδή δεν είχε ενημερωθεί η ανάρτηση ότι αυτές οι καλλιέργειες ήταν νόμιμες εκχερσώσεις. Οι αγρότες ακολουθώντας τις οδηγίες της Δ/νσης δασών και του ΥΠΕΚΑ υπέβαλαν φάκελο στο αρμόδιο δασαρχείο για την εξαίρεση των εκτάσεων αυτών από την κύρωση ως δασικών εκτάσεων γιατί αυτό πρόβλεπε η νομοθεσία, υποβάλλοντας

παράλληλα και το λεγόμενο πρόδηλο λάθος ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια η Δ/νση δασών με έγγραφό της ενημέρωσε και ενημερώνει ατομικά τους ενδιαφερόμενους ότι το πρόδηλο
σφάλμα απορρίπτεται διότι σύμφωνα με την τάδε ΥΠ. Απόφαση η περίπτωση αυτή δεν εμπίπτει στο πρόδηλο λάθος, ενώ στη συνέχεια οι φάκελοι που υποβλήθηκαν μπήκαν στο αρχείο και κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να ταυτοποιήσει τα στοιχεία που υποβλήθηκαν

ώστε η έκταση να μην θεωρείται δασική.

Έτσι σήμερα μετά την κύρωση των δασικών χαρτών οι εκτάσεις αυτές θεωρούνται

δασικές και οι κατά τόπους υπηρεσίες ενεργοποίησης εφαρμόζουν οδηγίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν θεωρούν τις εκτάσεις αυτές επιλέξιμες για την ενεργοποίηση, αλλά και

όσες τυχόν ενεργοποιηθούν κινδυνεύουν να απορριφθούν μετά τον κεντρικό έλεγχο που θα κάνει ο ΟΠΕΚΕΠ και να επιβληθούν και πρόστιμα επιστροφής στους αγρότες, όπως άλλωστε προβλέπεται.

Επίσης άλλο πρόβλημα με τις ενεργοποιήσεις υπάρχει και στις εκτάσεις εκείνες που

είναι ΑΑ και αναδασωτέες λόγω πυρκαγιών. Το Υπουργείο είχε θέση σε προτεραιότητα με
εγκύκλιο του προς τα δασαρχεία από το περασμένο καλοκαίρι την άρση του αναδασωτέου χαρακτήρα για τις εκτάσεις εκείνες που κάηκαν και ήταν ανέκαθεν αγροί, ώστε να μην κυρωθούν ως δασικές. Ο αποχαρακτηρισμός αυτός όμως δεν έγινε με αποτέλεσμα οι εκτάσεις αυτές να θεωρούνται σήμερα δασικές και δεσμευμένες.

Για όλες τις κατηγορίες των παραπάνω εκτάσεων δηλαδή, παραχωρητήρια δασαρχείων – επικοισμοί Υπ. Γεωργίας- αναδασωτέα εντός πυρκαγιών, εκτός από τις επιδοτήσεις που χάνονται οι εκτάσεις είναι δεσμευμένες ιδιοκτησιακά και δεν μπορεί να γίνει καμία μεταβίβαση, όπως και οι υπόλοιπες για τις οποίες έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις και αιτήματα εξαγορών έως την εξέτασή τους.

Για τους παραπάνω λόγους ο αγροτικός σύλλογος Γαργαλιάνων απαιτεί από το ΥΠΕΚΑ και σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις Δ/νσεις δασών να δοθεί λύση ώστε να μην χαθούν οι επιδοτήσεις των αγροκτημάτων που έχουν νόμιμες εκχερσώσεις, δηλαδή παραχωρητήρια αλλά και για αυτές που βρίσκονται μέσα σε αναδασωτέες εκτάσεις από πυρκαγιές.

Γαργαλιάνοι 23 – 4 -2018

Για το ΔΣ

Ο πρόεδρος                                ο γ. γραμματέας

Σινάνης Νικόλαος                     Ανδρώνης Μιχαήλ