Διανοίξεις και κατασκευές δρόμων στην Καλαμάτα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος και ο ανάδοχος υπέγραψαν σήμερα, Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019, συμφωνητικό για την πραγματοποίηση του έργου «Διανοίξεις και κατασκευές οδών (2018)».

Ο ανάδοχος Ιωάννης Αργυράκης αναδείχθηκε κατόπιν διαγωνισμού, στον οποίον προσέφερε έκπτωση 59,35% επί προϋπολογισμού μελέτης 200.000 ευρώ με το ΦΠΑ, με χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ.

Η προθεσμία για την πραγματοποίηση του έργου είναι 180 ημέρες.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν διανοίξεις και κατασκευές οδών σε περιοχές επεκτάσεων του σχεδίου πόλης Καλαμάτας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν κυκλοφοριακές ανάγκες, ως εξής:

1. Την ολοκλήρωση της διάνοιξης και την πλήρη κατασκευή της οδού μεταξύ των ΟΤ 1193-1194, πλησίον του κόμβου του περιμετρικού με την παλιά εθνική οδό προς Σπάρτη

2. Την κατασκευή των ήδη διανοιχθέντων τμημάτων των οδών μεταξύ των ΟΤ 1433-1434-1437, βορείως της Λακωνικής και ανατολικά της συμβολής της με την οδό Αύρας

3. Την διαπλάτυνση της οδού Χρυσανθέμων, δυτικά του ΟΤ1514, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελαίας και Ηρώων Πολυτεχνείου, ώστε να αποκτήσει το πλήρες πλάτος της

4. Τμήμα της οδού Γαίας και λοιπά τμήματα δρόμων στην Ανατολική Συνοικία

5. Την κατασκευή της οδού Λήμνου.

Προβλέπονται εργασίες χωματουργικών, τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, ασφαλτικών και κατασκευής αγωγών ακαθάρτων και ομβρίων.

Πηγή: Δήμος Καλαμάτας