Δικαιώθηκαν μετά από 11 χρόνια οι συμβασιούχοι του δήμου Τριφυλίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά από 4 χρόνια δικαιώθηκε επίσημα ο αγώνας των 11 συμβασιούχων που με δικαστικές αποφάσεις αλλά τώρα και με την βούλα του Προεδρικού Διατάγματος θα επιστρέψουν στις οργανικές θέσεις τους στο Δήμο Τριφυλίας μετά από διάστημα αρκετών ετών.

Επίσημα πλέον στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης δημοσιεύτηκε η «Σύσταση έντεκα (11) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Τριφυλίας Νομού Μεσσηνίας» για τους 11 συνολικά δικαιωθέντες συμβασιούχους του τέως Δήμου Κυπαρισσίας. Μάλιστα σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής το Γενάρη του 2018 είχε εγκριθεί η «Λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση της αίτησης αναίρεσης που άσκησε ο Δήμος Τριφυλίας, ενώπιον του Αρείου Πάγου, κατά της αριθ.52/2012 αποφάσεως Μονομελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας».

Παράλληλα με νεώτερες αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου μέσα στο καλοκαίρι για τη σύσταση των προσωποπαγών θέσεων των έντεκα δικαιωθέντων συμβασιούχων stage του τέως δήμου Κυπαρισσίας, ανοίγει ο δρόμος για την τοποθέτησή τους καθώς οι ανάγκες στο Δήμο είναι αυξημένες.

Γ. ΜΠ.