Δωρεάν θέσεις φιλοξενίας παιδιών οικονομικά αδυνάτων οικογενειών σε κατασκηνώσεις του Νομού Κορινθίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δωρεάν θέσεις φιλοξενίας παιδιών οικονομικά αδυνάτων οικογενειών σε κατασκηνώσεις του Νομού Κορινθίας, ανακοίνωσε η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κορινθίας.

Πιο συγκεκριμένα, η φιλοξενία παρέχεται σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες των κατασκηνώσεων που δραστηριοποιούνται στο Νομό Κορινθίας, SROPT CAMP Α.Ε. (Λουτράκι), RANCH SKOURAS Α.Ε. (Σοφικό) & SUMMER FUN Ε.Π.Ε. (Ξυλοκέριζα) και μετά την ευγενική τους χορηγία, στα πλαίσια της κοινωνικής τους προσφοράς προς τους συνανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ειδικότερα, παραχωρούν δωρεάν συνολικά είκοσι τρεις (23) θέσεις φιλοξενίας κατά την τρέχουσα κατασκηνωτική περίοδο, σε παιδιά οικογενειών που βρίσκονται σε ένδεια.

Όποια οικογένεια επιθυμεί να συμμετάσχει το παιδί της, ηλικίας από 6 έως 16 ετών, στο εν λόγω κατασκηνωτικό πρόγραμμα (οι 23 θέσεις αφορούν μέρος του χρονικού διαστήματος από 9/8/2019 έως 27/8/2019), μπορεί να υποβάλλει αίτηση στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (Αγίου Νικολάου 29, Κόρινθος) με καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης αυτής, την Παρασκευή 19/07/2019, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
– Αίτηση του Γονέα ή των ασκούντων την επιμέλεια (ανάδοχος, κηδεμόνας, κ.ο.κ.) του παιδιού (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
– Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
–  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής.
– Εκκαθαριστικό σημείωμα του φορολογικού έτους 2017 ή του 2018.
–  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο Δήμο.
– Οι πολύτεκνοι, εκτός του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο Δήμο, θα υποβάλουν και πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).
–  Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο γονέα.
–  Βεβαίωση ΑΜΚΑ των παιδιών.
–  Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι δηλώνουν παιδιά από γάμο που έχει λυθεί, απαιτείται:
1. Επιμέλεια ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι ο δικαιούχος έχει την επιμέλεια των παιδιών ή
2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 του γονέα που έχει την επιμέλεια, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι συναινεί στη συμμετοχή των παιδιών του στο πρόγραμμα.

Όταν οι δικαιούχοι δεν είναι γονείς των παιδιών (φυσικοί ή θετοί) αλλά ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες, κ.ο.κ.), απαιτείται επίσημο δικαιολογητικό από αρμόδια αρχή περί ανάθεσης της επιμέλειας.
Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί την οικονομική αδυναμία της οικογένειας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο τηλέφωνο 2741363252 (Υπεύθυνη κα. Καραβίδα Μαρία).