Εγκατάλειψη και αδιαφορία της δημοτικής αρχής στην Κουκουνάρα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Όλος ο δρόμος σε αυτά τα χάλια, το κουτί της Δ.Ε.Η. δεν κλείνει, το χορτάρι στο μισό μέτρο, και οι περιβόητες μπασκέτες έχουν έρθει από άλλο χωριό αλλά βαμμένες.

Δήμαρχε ευχαριστούμε για τα έργα.εάν υπάρχουν άλλα έργα στο χωριό ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ να μας τα πείτε όταν έρθετε για ψήφο.

(Γεια σας και με την νίκη)!!!!!!!