Εκδήλωση – παρουσίαση προγράμματος Δρόμοι Ελευθερίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η διαδικασία για την προμήθεια των αναγκαίων μηχανημάτων βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο εξοπλισμός θα τοποθετηθεί σε χώρο που βρίσκεται στο ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας.

Την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 και ώρα 19.00, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση διάχυσης του προγράμματος στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, την οποία θα διοργανώσουν από κοινού οι 3 συμμετέχοντες φορείς (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ΚΕ «Φάρις» Δήμου Καλαμάτας και Viewmaster Films), με κύριο αντικείμενο την πρώτη παρουσίαση του ενημερωτικού βίντεο (trailer) του προγράμματος, καθώς και άλλου οπτικού υλικού.

Πηγή: Δήμος Καλαμάτας