Εκδόθηκε η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Τρικόρφου»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση ενός μεγάλου αρδευτικού έργου μεταξύ των περιοχών Τρικόρφου, Κλήματος, Πολυλόφου, πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023, με την έκδοση της απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Τρικόρφου».

Η προσπάθεια που ξεκίνησε από κοινού μεταξύ του Δήμου Μεσσήνης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προχωράει με συντονισμένες κινήσεις και προγραμματισμό.

Συνεπώς με την έκδοση της ΑΕΠΟ και την ύπαρξη ολοκληρωμένης οριστικής μελέτης, αναμένεται το επόμενο διάστημα, η εξεύρεση χρηματοδότησης για την υλοποίηση του μεγάλου αυτού έργου που θα εξυπηρετεί αρδευτικούς σκοπούς αλλά θα βοηθά και σε περιπτώσεις πυροπροστασίας.

Η λιμνοδεξαμενή θα καλύπτει συνολική επιφάνεια περίπου 12 στρεμμάτων, σε ιδιόκτητη έκταση του Δήμου και θα έχει ωφέλιμο όγκο 59.000 m3.