Εκταμίευση 2.936.959,53 ευρώ από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εντολές εκταμίευσης συνολικής πίστωσης 2.936.959,53 ευρώ προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας.

Οι σχετικές αποφάσεις αφορούν σε δαπάνες που προορίζονται για αποπληρωμή έργων, μελετών και υπηρεσιών, που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΠΕΠ Πελοποννήσου.

Ο περιφερειάρχης δήλωσε, με την αφορμή αυτή, ότι ακόμα εκκρεμούν από την πλευρά του υπουργείου Οικονομικών οι πιστώσεις για τα έργα του ΠΔΕ (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), για τις οποίες ωστόσο υπάρχει δέσμευση από την πλευρά της κυβέρνησης ότι σύντομα θα εκταμιευθούν προς την Περιφέρεια.