Εκταμίευση 4.758.857,48 ευρώ από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εντολές εκταμίευσης συνολικής πίστωσης 4.758.857,48 ευρώ προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας.

Οι σχετικές αποφάσεις αφορούν σε δαπάνες που προορίζονται για αποπληρωμή έργων, μελετών και υπηρεσιών, κυρίως από πιστώσεις του ΕΣΠΑ, στις χρηματοδοτικές ροές του οποίου δεν υφίσταται πρόβλημα -σε αντίθεση με αυτές που αφορούν στα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Παράλληλα, ο περιφερειάρχης Π. Νίκας δήλωσε εκ νέου πως δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ούτε και με τα έργα που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους και τους ΚΑΠ της Περιφέρειας, η αποπληρωμή των οποίων γίνεται κανονικά.