Εκταμίευση 818.000 ευρώ από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εντολές εκταμίευσης συνολικής πίστωσης 818.000 ευρώ προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας.

Οι σχετικές αποφάσεις αφορούν σε δαπάνες που προορίζονται για αποπληρωμή έργων, μελετών και υπηρεσιών.