Εμφάνιση και γρήγορη εξάπλωση του βακτηρίου xylella fastidiosa

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαπιστώθηκε η εμφάνιση και γρήγορη εξάπλωση σε πολλές περιοχές της Ιταλίας, Ισπανίας, Γαλλίας, καθώς και στις Ασιατικές χώρες, Ιράν και Ταϊβάν, του επικίνδυνου και επιβλαβούς φυτοπαθογόνου βακτηρίου xylella fastidiosa (Ξυλέλλα).

Η ξυλέλλα προσβάλει θαμνώδεις και δενδρώδεις καλλιέργειες, κυρίως ελιές, για τις οποίες είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, πυρηνόκαρπα (αμυγδαλιές, κερασιές, δαμασκηνιές κλπ.), ακακίες, αμπέλια, καθώς και όλα τα αρωματικά φυτά, λεβάντα, δεντρολίβανο, πικροδάφνη κλπ., καταστρέφοντας ολοκληρωτικά φυτείες.

Εφίσταται η προσοχή σε όλους τους εμπλεκομένους στην εισαγωγή των παραπάνω φυτών, καθώς και τους φυτωριούχους και καλλιεργητές, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να προμηθεύονται δενδρύλλια τα οποία συνοδεύονται από τα απαραίτητα φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά ή διαβατήρια, ανάλογα με τη χώρα προέλευσης, ώστε να παρεμποδιστεί η είσοδος και διασπορά του παθογόνου βακτηρίου στην περιοχή μας και στη χώρα μας.

Αν κάποιος προέβη ήδη στην εισαγωγή ή φύτευση δενδρυλλίων ελιάς ή και λοιπών προαναφερόμενων δένδρων ή φυτών, προερχόμενων από τις προαναφερόμενες χώρες, χωρίς τα απαραίτητα φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά ή διαβατήρια, θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με τη ΔΑΟΚ της περιοχής του.

Οι Γεωπόνοι Φυτοϋγεινομικοί ελεγκτές θα προβούν στους απαραίτητους ελέγχους για τη διαπίστωση τυχόν παρουσίας του επιβλαβούς οργανισμού, και την έγκαιρη λήψη μέτρων για τον περιορισμό ή τη μη εξάπλωσή του.

Τα χαρακτηριστικά της ασθένειας που την καθιστούν απειλητική είναι:

Ο μεγάλος αριθμός φυτών ξενιστών του βακτηρίου (καλλιεργούμενων, καλλωπιστικών δασικών και ζιζανίων) όπως αμπέλι, ελιά, αμυγδαλιά, κερασιά, πικροδάφνη, βελανιδιά, δενδρολίβανο, σπάρτο, μυρτιά, ράμνος, ακακία, καθάρανθος, βίγκα, μολόχα, αντράκλα, σόργο κ.α.

Το γεγονός ότι πολλά φυτά μπορεί να είναι προσβεβλημένα χωρίς να παρουσιάζουν συμπτώματα (κυρίως ζιζάνια) ή να παρουσιάζουν μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα από την στιγμή της μετάδοσης του μολύσματος, αποτελώντας έτσι πηγές μολύσματος. Το προσβεβλημένο πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων και καλλωπιστικών φυτών αποτελεί τρόπο μετάδοσης του παθογόνου σε αμόλυντες περιοχές.

Τα μυζητικά έντομα των Cicadellidae και Cercopidae (Hemiptera: Homoptera), κοινώς τζιτζικάκια, αποτελούν τους φορείς του μολύσματος του παθογόνου Μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης του φυτοπαθογόνου οργανισμού Χρήση υγιούς πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού.

Το πολλαπλασιαστικό υλικό των καλλιεργούμενων και καλλωπιστικών φυτών ξενιστών του παθογόνου να συνοδεύεται με φυτοϋγειονομικά διαβατήρια, και να είναι απαλλαγμένα από έντομα φορείς του παθογόνου Συστηματικοί έλεγχοι στις καλλιέργειες αλλά και στα σημεία παραγωγής (φυτώρια) και διακίνησης πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων και καλλωπιστικών φυτών ξενιστών του παθογόνου για τη διαπίστωση τυχόν συμπτωμάτων.

Σε περίπτωση εντοπισμού ύποπτων συμπτωμάτων, τα οποία μοιάζουν μακροσκοπικά και με άλλες ασθένειες της ελιάς, άμεση ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών -Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου.

Λόγω της μεγάλης σοβαρότητας του παθογόνου και της ποικιλίας των φυτών ξενιστών το Βακτήριο έχει συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα επισκοπήσεων επιβλαβών οργανισμών για την διαπίστωση της παρουσίας του ή μη στη χώρα μας.