Ενημερωτική εκδήλωση από τα Επιμελητήρια Λακωνίας & Μεσσηνίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ενημερωτική εκδήλωση διοργανώνει η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ηπείρου και Ιονίων Νήσων (ΔΕΠ), σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τα Επιμελητήρια Λακωνίας & Μεσσηνίας, με θέμα την:

Παρουσίαση των Δράσεων

«Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης»

«Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή εντός της ΒΑΑ Καλαμάτας»

στις 17/06/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00

Link Σύνδεσης Τηλεδιάσκεψης: https://us02web.zoom.us/j/83970461068

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση των δράσεων και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών.