Ενστάσεις μέχρι 19 Σεπτεμβρίου 2019 για πορίσματα του ΕΛΓΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Παρελήφθησαν οι πίνακες του ΕΛΓΑ με τα πορίσματα εκτίμησης ζημιών φυτικής παραγωγής από τα εξής αίτια:

• Πλημμύρα στις 24/01/2019, στις καλλιέργειες παραγωγών των Κοινοτήτων Σπερχογείας και Ασπροχώματος

• Παγετό στις 16/01/2019, στις καλλιέργειες παραγωγών της Κοινότητας Λαιΐκων και

• Βροχόπτωση στις 16/08/2019 στις καλλιέργειες παραγωγών των Κοινοτήτων Σπερχογείας και Αντικαλάμου του Δήμου Καλαμάτας.

Τα πορίσματα εκτίμησης ζημιών θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 19/09/2019 στην ανταποκρίτρια του ΕΛΓΑ Αγγελική Σταματελοπούλου, Δημαρχείο, γραφείο: 003 (ισόγειο), τηλ.: 27213 60846.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλει ένσταση μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών, προσκομίζοντας συνημμένα δικαιολογητικά.