Επίσκεψη Τζαμουράνη στο Λιμεναρχείο Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η συντομότερο δυνατόν κάλυψη της ανεπάρκειας χώρων στο υφιστάμενο κτήριο του Λιμεναρχείου, δεδομένων των ολοένα αυξανόμενων αναγκών που δημιουργούνται στο λιμάνι της μεσσηνιακής πρωτεύουσας, αποτέλεσε ένα από τα αντικείμενα συζήτησης στο πλαίσιο της επίσκεψης του υποψήφιου δημάρχου Βασίλη Τζαμουράνη -και στελεχών του συνδυασμού “Πρότυπος Δήμος”- στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας, σήμερα Πέμπτη 28 Μαρτίου.

Ειδικότερα, στη συνάντηση του Β. Τζαμουράνη με τον Κεντρικό Λιμενάρχη αντιπλοίαρχο (ΛΣ) Αντώνη Δουμάνη και τον υπολιμενάρχη αντιπλοίαρχο (ΛΣ) Νίκο Γιαννουλάτο επισημάνθηκαν, μεταξύ άλλων, το έργο επισκευής του κτηρίου του Λινεναρχείου που ήδη έχει συμβασιοποιηθεί απο το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο (ΔΛΤ), με την επιμέλεια της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, ενώ εθίγη και η ανεπάρκεια των χώρων του συγκεκριμένου κτηρίου για την κάλυψη των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών του Λιμεναρχείου, ζήτημα το οποίο -όπως τονίστηκε- θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το ταχύτερο δυνατόν με συνέργειες όλων των εμπλεκομένων (υπουργεία, ΔΛΤ, Λιμενικό Σώμα κλπ).

Εγινε επίσης συζήτηση σχετικά με τις νέες υποδομές που χρειάζεται το λιμάνι για την είσοδο και έξοδο επιβατών εξωτερικού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της συμφωνίας Σένγκεν, οι οποίες τίθενται σε ισχύ από 1/1/2021, για την κάλυψη των οποίων θα πρέπει να μεριμνήσει ο φορέας διαχείρισης, δηλαδή το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.

Παράλληλα, έγινε ανταλλαγή απόψεων για την αναπτυξιακή προοπτική του λιμανιού με βάση το υπό εκπόνηση master plan, την καταληλότητά του ως αγκυροβόλιο  κρουαζερόπλοιων και μέγκα γιοτς, την ίδρυση υδατοδρομίου, ενώ συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την ενοποίηση της περιοχής της Μαρίνας με το λιμάνι, αλλά και τους περιορισμούς που επιβάλλει το σχέδιο ασφάλειας του λιμανιού στην διαχείριση του χώρου της χερσαίας ζώνης.

Τέλος, εξετάστηκαν λύσεις για την αξιοιοποίση των αποθηκών του λιμανιού με κατάλληλες προσαρμογές ως αίθουσες τεχνης και πολιτισμού, καθώς επίσης η δυνατότητα αποχαρακτηρισμού του πάρκου του Λιμενικού απο χερσαία ζώνη και η απόδοσή του στην πόλη, κι ακόμα η δυνατότητα τοποθέτησης πλωτών εξεδρών στον λιμενοβραχίονα του Πανελληνίου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μικρών σκαφών κ.α.