Επιμελητήριο Αρκαδίας: Διαδραστικό Σεμινάριο για την προώθηση των πωλήσεων σε εκθέσεις, στο πλαίσιο της έκθεσης «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η προώθηση των προϊόντων συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση των πωλήσεων. Παράλληλα η συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις είναι μία από τις βασικές τακτικές προβολής μιας εταιρείας και των προϊόντων της, ευκαιρία δικτύωσης και προσέγγισης συνεργατών και πελατών.
Στο πλαίσιο της έκθεσης «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO» το Επιμελητήριο Αρκαδίας διοργανώνει διαδραστικό σεμινάριο για την προώθηση πωλήσεων σε εκθέσεις, τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου στις 4.30 μ.μ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας (25ης Μαρτίου & Πανός 21).

Oι εισηγητές του σεμιναρίου κ.κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου, (Partner, People Development Consultant – Wiseme.gr) και Γουργιώτη Μαργαρίτα (ΜD, Sales & Business Development Consultant – Wiseme.gr) θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες – εκθέτες να εξοικειωθούν με τεχνικές προσεγγίσεις και έξυπνες πρακτικές Παρουσίασης και Πώλησης με σκοπό την ολοκληρωμένη προσέγγιση των επισκεπτών, την αποτελεσματική́ και στοχευμένη παρουσίαση των προϊόντων τους και τη δημιουργία χρήσιμου και ενεργού́ networking κατά τη διάρκεια Εμπορικών Εκθέσεων.

Μετά το τέλος του Προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν εξοικειωθεί́ με τις εξής γνωστικές ενότητες:

▪ Βασικές Αρχές επικοινωνίας
▪ Μεταφορά μηνύματος με την γλώσσα του Σώματος
▪ Αναγνώριση Αναγκών του Πελάτη από την πρώτη επαφή
▪ Παρουσίαση Προϊόντος με έμφαση στο όφελος για τον πελάτη
▪ Διαχείριση Αντιρρήσεων
▪ Επίτευξη προ-συμφωνίας και επόμενων βημάτων
▪ Βασικές Αρχές networking
▪ Πολιτισμικές διαφορές στην επικοινωνία

Περιεχόμενο Προγράμματος
Αναλυτικά́ το περιεχόμενο του προγράμματος χωρίζεται σε 5 ενότητες ως εξής:

  1. Υποδοχή του Επισκέπτη:
    2. Διερεύνηση Ενδιαφέροντος του Επισκέπτη:
    3. Παρουσίαση Προϊόντος
    4. Διαχείριση Αντιρρήσεων
    5. Personal Branding & Ολοκληρώνοντας την Συνάντηση

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr (διαδρομή σημαντικά νέα) και δηλώστε συμμετοχή on line.

Περισσότερες πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 2710 227141-2