Επισκέψεις Β. Τζαμουρανη σε τοπικές κοινότητες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Τοπικές Κοινότητες στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας επισκέφθηκε ο υποψήφιος δήμαρχος Βασίλης Τζαμουράνης, μαζί με στελέχη του συνδυασμού “Πρότυπος Δήμος”.
Ειδικότερα, ο Β. Τζαμουράνης και υποψήφιοι σύμβουλοι του συνδυασμού του είχαν συναντήσεις στο Ασπρόχωμα, τον Αντικάλαμο, το Καλάμι και την Σπερχογεία με κατοίκους των πιο πάνω χωριών, οι οποίοι ενημέρωσαν τον υποψήφιο δήμαρχο
Καλαμάτας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις περιοχές τους.
Από την πλευρά του, ο Β. Τζαμουράνης επισήμανε ότι ο “Πρότυπος Δήμος” έχει περιλάβει στο πρόγραμμα -που πρόσφατα παρουσιάστηκε στους δημότες του Δήμου Καλαμάτας- συγκεκριμένες και στοχευμένες δράσεις, αφ’ ενός για την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής στα χωριά του δήμου αλλά και την τόνωση του αισθήματος ασφαλείας των κατοίκων τους, και αφ’ ετέρου επιδιώκουν να δώσουν διεξόδους και εργαλεία για την διασφάλιση ποιοτικής αγροτικής παραγωγής