Επιστημονική Επετηρίς της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μία σημαντική επιστημονική σειρά του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου εγκαινίασαν πρόσφατα οι Εκδόσεις Ηρόδοτος, με τη δημοσίευση του πρώτου τόμου της Επιστημονικής Επετηρίδας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών της Καλαμάτας.

Η ολοκλήρωση του τόμου υλοποιήθηκε επί Κοσμητείας του Καθηγητή Αλεξίου Γ. Σαββίδη, του δεύτερου κατά σειράν Κοσμήτορος της Σχολής. Τη συντακτική επιτροπή της Επετηρίδας απαρτίζουν με επικεφαλής τον Καθηγητή της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας Ανδρέα Γ. Μαρκαντωνάτο, ο αφυπηρετήσας Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστείδης Δουλαβέρας, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιωάννα Σπηλιοπούλου, η Επίκουρος Καθηγήτρια Δήμητρα Δελλή και η Λέκτωρ Μαργαρίτα Σωτηρίου.

Η έκδοση Επιστημονικής Επετηρίδας σε έντυπη μορφή από τη νέα σχετικά Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών της Καλαμάτας (έτος ίδρυσης 2002) αποτελεί ευοίωνο γεγονός για ολόκληρη την ακαδημαϊκή κοινότητα, προπάντων όμως για το Πανεπιστήμιο και την εν γένει Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στον εναρκτήριο τόμο, αποτελούμενο από 449 σελίδες, αντιπροσωπεύονται με 16 πρωτότυπες μελέτες όλα σχεδόν τα γνωστικά πεδία που θεραπεύουν τα δύο Τμήματα της Σχολής (Τμήμα Φιλολογίας και Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών), όπως: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία και Ιστορία, Βυζαντινή Φιλολογία και Ιστορία, Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία, Λαογραφία, Ειδική Αγωγή, Πολιτιστική Διαχείριση – Μουσειολογία – Προστασία του Περιβάλλοντος.

Πέραν των συμβολών των καθηγητών των δύο Τμημάτων, συμπεριλαμβάνονται και μελέτες νέων επιστημόνων, όπως διδακτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών της Σχολής. Στον τόμο, τον οποίο προλογίζουν οι Καθηγητές Α. Σαββίδης (Κοσμήτωρ της Σχολής) και Α. Γ. Μαρκαντωνάτος (Διεύθυνση και Επιμέλεια ΄Εκδοσης),  εμπεριέχονται και Βιβλιοκρισίες-Βιβλιοπαρουσιάσεις, Χρονικά (Ι. Τιμητική εκδήλωση για την Ευρυδίκη Ατζουλάτου-Ρετσίλα, Ομότιμη Καθηγήτρια και πρώτη Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ΙΙ. Αποχαιρετιστήρια εκδήλωση για την αφυπηρέτηση του Αριστείδη Ν. Δουλαβέρα, Αναπλ. Καθηγητή Λαογραφίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου). Την έκδοση κλείνει κατάλογος των επιτίμων καθηγητών και επιτίμων διδακτόρων της Σχολής και των Τμημάτων της, των ομοτίμων καθηγητών της και των διδακτόρων των δύο Τμημάτων της.