Εργασίες σκυροδέτησης ξεκίνησαν στην οδό Σφακτηρίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε εξέλιξη είναι εργασίες υλοποίησης του έργου «Ανάπλαση δικτύου οδών και πεζοδρόμων στο ιστορικό κέντρο (οδοί Κολοκοτρώνη, Σφακτηρίας, Καπετάν Κρόμπα, κ.λπ.) & αναβάθμιση υφισταμένου παιδότοπου».

Επί της οδού Σφακτηρίας, έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση αγωγών ομβρίων, ενώ ξεκίνησε και η τμηματική σκυροδέτηση του δρόμου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν για την πορεία των εργασιών αναμένεται το έργο να έχει προχωρήσει σημαντικά -εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες- πριν τα Χριστούγεννα.

Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται μέσα από το πρόγραμμα δράσεων Αστικής Αναζωογόνησης του Πράσινου Ταμείου, με προϋπολογισμό μελέτης 644.000 €.