Ετοιμότητα των Δήμων σε περίπτωση εμφάνισης αφρικανικής πανώλης των χοίρων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με επιστολή που απέστειλε προς τους Δημάρχους, ο Υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Θεοδωρικάκος επισημαίνει την ανάγκη ετοιμότητας των Δήμων σε περίπτωση εμφάνισης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, δεδομένου ότι υπάρχει ραγδαία εξάπλωση της νόσου στη γειτονική Βουλγαρία. Πρόκειται για νόσο που εξαπλώνεται γρήγορα, προκαλώντας σοβαρές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις στο βιοτικό επίπεδο των χοιροτρόφων της συστηματικής και οικόσιτης χοιροτροφίας και των κυνηγών, καθώς η νόσος προσβάλλει χοίρους και αγριόχοιρους.

Ο νόμος προβλέπει καθολική θανάτωση του συνόλου των ζώων, στα οποία εμφανίστηκε κρούσμα και ο Υπουργός Εσωτερικών ζητεί απόλυτη ετοιμότητα, ώστε όλες οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες να κινηθούν συντονισμένα και να αντιμετωπίσουν μία πιθανή έκτακτη κατάσταση. Επισημαίνει δε ότι σε κάθε Δήμο θα πρέπει να προβλεφθεί ο χώρος θανάτωσης και υγειονομικής ταφής των χοίρων, καθώς και η ετοιμότητα του προσωπικού που θα χρειαστεί να εμπλακεί, μαζί με τα τεχνικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν.
Ο Δήμος Καλαμάτας θα προετοιμασθεί κατάλληλα.

Πηγή