Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στην Καλαμάτα Generation Europe

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ο οργανισμός νεολαίας Euphoria διοργανώνει στην πόλη της Καλαμάτας  10-21.12.2018 την πρώτη ανταλλαγή νέων στα πλαίσια του προγράμματος Generation Europe. Στην ανταλλαγή νέων συμμετέχουν 24 έφηβοι ηλικίας 14-17 ετών από 3 χώρες: Ελλάδα, Γερμανία και Πορτογαλία.
Το πρόγραμμα Generation Europe είναι ένα διεθνές δίκτυο οργανισμών που ασχολούνται με τη νεολαία για την προώθηση μιας ενεργού ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών. Ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες στην κοινή πολιτική δράση και δημιουργεί τα απαραίτητα θεμέλια. Η συνεργασία αυτή έγινε δυνατή με ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης από τη Διεθνή Ένωση Εκπαίδευσης και Ανταλλαγών (ΙΒΒ e.V).
gene 1.jpg
Συμμετέχουν 30 φορείς νεολαίας από 15 ευρωπαϊκές χώρες. Η έννοια: Νέα άτομα από τρεις χώρες συνεργάζονται συνεχώς για μια περίοδο τριών ετών με απώτερο σκοπό την συμμετοχή στα κοινά. Αναγνωρίζουν προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες τους, συναντιούνται σε διεθνείς συναντήσεις και στηρίζουν ο ένας τον άλλον σε τοπικά έργα για να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα. Με την χρήση  μιας  ψηφιακής πλατφόρμας ” ρευστής δημοκρατίας” συζητούν ποια θέματα δεν εμφανίζονται μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά μπορούν να εξεταστούν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι ‘αυτό, επιδιώκουμε επίσης το διάλογο με τους εκπροσώπους των πολιτικών θεσμών σε όλα τα επίπεδα.
48360073_2216981068555807_2773468439832952832_n.jpg
Στην πρώτη συνάντηση/ανταλλαγή νέων που λαμβάνει χώρα αυτές τις μέρες στην Καλαμάτα, οι νέοι καλούνται να γνωρίσουν έννοιες όπως η δημοκρατία, οι ευρωπαϊκές αξίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Μέσω των εικαστικών εργαστηρίων που θα παρακολουθήσουν στο Κέντρο Νέων Καλαμάτας  θα προσπαθήσουν να εκφραστούν μέσω της τέχνης και να μεταφέρουν μηνύματα ευαισθητοποίησης στο ευρύτερο κοινό. Στις 20.12 θα διοργανώσουμε μία εκδήλωση όπου θα παρουσιάσουμε τα τελικά αποτελέσματα της ανταλλαγής νέων.

*Η Euphoria είναι μια οργάνωση νεολαίας που απευθύνεται σε νέους από αγροτικές περιοχές της Ελλάδας, ντόπιους και μετανάστες. Αποτελείτε από νέους που εργάζονται με νέους (youthworkers)  χρησιμοποιώντας μεθόδους μη-τυπικής μάθησης. Ο κύριος στόχος της οργάνωσης είναι να βοηθήσει τους νέους να αναπτυχθούν μέσα από μη τυπική εκπαίδευση και εναλλακτικές μεθόδους προσωπικής και επαγγελματικής ενδυνάμωσης. Η οργάνωση προσφέρει ευκαιρίες στους νέους μέσω ευρωπαϊκών και διεθνών σχεδίων  να αλληλεπιδράσουν με νέους από άλλες χώρες, να ευαισθητοποιηθούν πάνω στα κοινωνικά θέματα όπως η ισότητα των φύλων, η προστασία του περιβάλλοντος, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση. Στοχεύει στην κινητοποίηση των νέων και στην διαμόρφωσή τους σε ενεργούς πολίτες ώστε να είναι σε θέση να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ζωής τους.