Η άσχημη κατάσταση της Mαραθόλακκας στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τo Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας συνήλθε στην 5η/2018 συνεδρίασή του, την Πέμπτη 1η Μαρτίου 2018 και ώρα 20.00 και το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων συζητήθηκε μετά από εισήγηση από την πλευρά της μειοψηφίας.

Μίλησαν για την άσχημη κατάσταση, η οποία επικρατεί στη Mαραθόλακκα, ιδιαίτερα από περιβαλλοντική άποψη.

Ο Π. Νίκας ανέφερε, ως προς την προσωρινή διαχείριση, ότι «ο Δήμος Καλαμάτας είναι ο μόνος από τους 26 δήμους της Πελοποννήσου που κάνει προσωρινή διαχείριση, με τα προβλήματά της, γιατί τοπική διαχείριση δεν μπορεί να γίνει χωρίς προβλήματα κάθε είδους. Είμαστε βέβαιοι, όμως, ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί».

Στο τέλος της συζήτησης, κατατέθηκε πρόταση από τη μείζονα μειοψηφία, σύμφωνα με την οποία στις περιπτώσεις που θα είναι αναγκαίο να κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Καλαμάτας, θα πρέπει πριν την κήρυξη να ενημερώνεται το Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία δεν έγινε αποδεκτή.