Η Γ.Γ. του Δήμου Καλαμάτας σε επιστημονικό συνέδριο για ΟΤΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Χρήσιμα συμπεράσματα εξήχθησαν από τις εργασίες του Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου για Αιρετούς, Τεχνοκράτες & Στελέχη Οικονομικής Διοίκησης ΟΤΑ, το οποίο πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 2-4 Ιουλίου 2021, στην Κόρινθο. Στο πρόγραμμα θεματικών συνεδρίων και εργαστηρίων με θέμα «Αναπτυξιακή Χρηματοδοτική Πολιτική & Δημοσιονομικός Έλεγχος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», το οποίο διοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ, συμμετείχε εκπροσωπώντας το Δήμο Καλαμάτας, η Γενική Γραμματέας του Δήμου Μαρία Νταμάτη.

Η Μ. Νταμάτη συμμετείχε επίσης στην επιτροπή αξιολόγησης της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων με θέμα «Διαδικασίες Ανάδειξης και Αξιολόγησης Καλών Πρακτικών Δήμων και Περιφερειών».