Η νέα γέφυρα της οδού Μακεδονίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τεχνική μελέτη συνέταξαν από κοινού τα γραφεία του αρχιτέκτονα Γιώργου Αλμπάνη και του πολιτικού μηχανικού Σταύρου Πίκουλα, για την αισθητική αναβάθμιση της γέφυρας της οδού Μακεδονίας, επί του ποταμού Νέδοντα. Η πρόταση είναι επηρεασμένη από τη γέφυρα του τρένου, που υπήρχε βορειότερα, στο ύψος του Μεγάρου Χορού. 

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε θερμά τους κυρίους Αλμπάνη και Πίκουλα, καθώς και τους συνεργάτες τους, για τη δωρεάν προσφορά της μελέτης προς το Δήμο Καλαμάτας και τους διαβεβαίωσε ότι σύντομα θα κινηθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για τη δημοπράτηση κατασκευής αυτού του σημαντικού έργου, που θα βελτιώσει εντυπωσιακά μια από τις εισόδους της πόλης.

Στον προγραμματισμό του Δήμου είναι η αισθητική βελτίωση, με αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις, και των άλλων γεφυρών του Νέδοντα.