Η Περιφερειακή Αρχή οδηγεί σε πλήρη εκφυλισμό τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Περιφερειακή Αρχή του κ. Τατούλη ακυρώνοντας τους κανόνες στοιχειώδους δημοκρατικής λειτουργίας οδηγεί σε πλήρη εκφυλισμό τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Άρον –  άρον συγκαλεί σε τακτική συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο παραβιάζοντας κατάφωρα τον Κανονισμό λειτουργίας του.

Στον Κανονισμό Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, για τη σύγκληση Περιφερειακού Συμβουλίου άρθρο 9 παρ. 2  προβλέπεται: «2. Ο πρόεδρος καλεί το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνοδεύεται από τις τυχόν υπάρχουσες κατά την έκδοσή της γραπτές εισηγήσεις επί των θεμάτων που θα συζητηθούν. Στην γραπτή εισήγηση πρέπει να περιλαμβάνονται τα βασικά σημεία του θέματος και οπωσδήποτε να διατυπώνεται η πρόταση του εισηγητή. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της περιφέρειας και αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά μαζί με τις τυχόν υπάρχουσες κατά την έκδοσή της γραπτές εισηγήσεις, στους συμβούλους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Στις πέντε πλήρεις ημέρες δεν περιλαμβάνονται η ημέρα αποστολής της πρόσκλησης και η ημέρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης του περιφερειακού συμβουλίου…..»

Τα γεγονότα

Τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 στις 14:45 μ.μ. στάλθηκε ηλεκτρονικά στους Περιφερειακούς Συμβούλους από την γραμματειακή υποστήριξη του Περιφερειακού Συμβουλίου πρόσκληση συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 3.30 μ.μ. χωρίς να συνοδεύεται με τις ανάλογες εισηγήσεις. Στην πρόσκληση αυτή περιλαμβάνονται 22 τακτικά θέματα. Οι εισηγήσεις των θεμάτων στάλθηκαν επίσης ηλεκτρονικά το μεσημέρι της 20ης Νοεμβρίου.

Γιατί άραγε τέτοια βιασύνη, «πρεμούρα»  και μεθόδευση ;

Διότι στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την απόκτηση της αναγκαίας έκτασης για την κατασκευή της ΜΕΑ – ΧΥΤΥ της ΠΕ Αρκαδίας του έργου «Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ».

Διότι στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την απόκτηση της αναγκαίας έκτασης για την κατασκευή της ΜΕΑ – ΧΥΤΥ της ΠΕ Λακωνίας του έργου «Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ».

Είναι προφανές ότι η όλη μεθόδευση στοχεύει στο άνοιγμα και την επιτάχυνση των διαδικασιών της ΣΔΙΤ για τα απορρίμματα. Στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων που βρίσκονται πίσω από τη σύμβαση της ΣΔΙΤ

Οι μνημονιακές πολιτικές και πρακτικές στη Πελοπόννησο, έχουν βρει έκφραση μέσα από την παρούσα Περιφερειακή Αρχή με πρωταγωνιστή τον Περιφερειάρχη.

Αυτές τις πολιτικές επιλογές υπηρετεί η λειτουργία της Περιφέρειας όπως επανειλημμένα έχουμε καταγγείλει. Το αποτέλεσμα της λειτουργίας αυτής είναι η υπονόμευση της δημοκρατίας, της διαφάνειας, της συμμετοχής και εν τέλει της χρηστής διοίκησης.

Τέτοιες επιλογές οδηγούν το κυρίαρχο όργανο του Περιφερειακού Συμβουλίου στην απαξίωση, την ανυποληψία και εν τέλει στον πλήρη εκφυλισμό.

Επιδιώκουμε η παρουσία μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας να είναι ουσιαστική, παραγωγική και εποικοδομητική.

Αντιστεκόμαστε στη διάλυση θεσμικών αρχών και οργάνων και αγωνιζόμαστε η Περιφέρεια να είναι δίπλα στα συμφέροντα του λαού της Πελοποννήσου.

Δεν θα νομιμοποιήσουμε τις παραλυτικές πρακτικές λειτουργίας της Περιφερειακής Αρχής και θα ασκήσουμε κάθε έννομο μέσο.

Καλούμε το Προεδρείο του Συμβουλίου να διασφαλίσει και να περιφρουρήσει την ομαλή, νόμιμη και δημοκρατική λειτουργία του οργάνου.

Καλούμε – έστω και την ύστατη ώρα – την  Περιφερειακή Αρχή να μην οδηγήσει στον πλήρη εκφυλισμό το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Η τήρηση των νόμιμων διαδικασιών δεν είναι τυπικό θέμα. Τα θεσμικά όργανα της Αυτοδιοίκησης οφείλουν να υπηρετούν τα συμφέροντα των πολιτών και όχι  τις  «μπίζνες» του κεφαλαίου.

Οι καιροί είναι απαιτητικοί και όλοι κρινόμαστε κάθε στιγμή!

 

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

  • ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Σαράντος  (Αγωνιστική Πρωτοβουλία Πελοποννήσου)
  • ΧΡΥΣΑΔΑΚΟΣ Σταύρος  (Αγωνιστική Πρωτοβουλία Πελοποννήσου)
  • ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος  (Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος)