Η 4η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

Καλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» στις 19 Φεβρουάριου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα. 19:00  όπου θα γίνει η 4η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΣΤΙΣ 19/ 02/2020

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 2904/14– 02 – 2020  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Άρθρο 74 του Ν.4555/18)

 

α/α ΘΕΜΑΤΑ
1.     Απευθείας αγορά ακινήτου για την δημιουργία πλατείας στην ΤΚ Χράνων, ΔΕ Αίπειας, Δήμου Μεσσήνης
2.     Συγκρότηση επιτροπής ισότητας των φύλων
3.     Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Μεσσήνης, ως προς τις οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές των Ο.Τ. 218 & 222 επί της οδού Μητροπέτροβα
4.     Αναγνώριση της υφιστάμενης Οδού που συνδέει τον οριοθετημένο οικισμό της Ανάληψης με την 6η Επαρχιακή Οδό Μπούκας-Μεσσήνης, ως μοναδικής δημοτικής οδού
5.     Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑ Μεσσήνης  για την υλοποίηση της Πράξης  με τίτλο «Αντικατάσταση τμημάτων εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ψηλής ζώνης Δ.Κ. Μεσσήνης»
6.     Έγκριση  υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «Πελοπόννησος»-Άξονας Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» (Κωδικός Πρόσκλησης : ΠΕΛ 75)΄ για την Πράξη με τίτλο «Αντικατάσταση τμημάτων εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ψηλής ζώνης Δ.Κ. Μεσσήνης»
7.     Απαλλαγή απόρων Δημοτών από   Δημοτικά Τέλη  και  Φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων
8.     Παραχώρηση χώρων
9.     Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος – προϋπολογισμού
10.  Έγκριση Πρωτοκόλλων Παροχής Υπηρεσιών

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Νικόλαος Φύκιρης