Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί το σχέδιο – μελέτη του δρόμου Καλαμάτα – Ριζόμυλος στη Μεσσήνη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόκειται για σχέδιο που αφορά το τμήμα από το Πάμισο μέχρι το
Ριζόμυλο, παρακάμπτει την Εθνάρχου Μακάριου στη Μεσσήνη , τη Βελίκα και
συναντά την υπάρχουσα οδό περίπου στο 2°- 3ο χιλιόμετρο μετά τη
Μεσσήνη. Πρόκειται για αυτοκινητόδρομο κλειστού τύπου με 4 λωρίδες
κυκλοφορίας, παράδρομους, υπερυψωμένες γέφυρες και τρεις κυκλικούς
κόμβους σε απόσταση 5 χιλιομέτρων . Παρά την άτυπη μεν, αλλά ύποπτα
φορτική πίεση του Υπουργείου να αποδεχτούν οι παρόδιοι ιδιοκτήτες το
παρόν σχέδιο – μελέτη, που επισήμως δεν έχει ακόμα σύμφωνα με τα
λεγάμενα τους, παρουσιασθεί – η μελέτη προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων
γεννώντας πολλά ερωτηματικά και αμφιβολίες για τη σκοπιμότητα εκπόνησης
της και τα συμφέροντα που εξυπηρετεί. Ειδικότερα:
Η μη επαρκής ενημέρωση όλων όσων θα έπρεπε με αντίστοιχη
αποσπασματική και παρελκυστική τακτική.
Η προφανής αντικειμενική και αντιληπτή στο καθένα, αδυναμία
κατασκευής πάνω στην υπάρχουσα οδό που διέρχεται μέσα από οικίες,
καταστήματα, εργοστάσια, παρακείμενες οδούς κοινόχρηστες ή ιδιωτικές,
αυτοκινητόδρομου με διάζωμα στο μέσον τεσσάρων συν 2 βοηθητικών
λωρίδων και παρακείμενων παραδρομών.
Ο πλήρης αποκλεισμός ιδιοκτησιών, υφισταμένων οικιών, αλλά κυρίως
καταστημάτων και εργοστασίων με επακόλουθη ανυπολόγιστη ζημία
ολοκληρωτική καταστροφή των ιδιοκτητών .
Η αναποτελεσματικότητα ως προς τον χρόνο διέλευσης, δεδομένου ότι
σε απόσταση μικρότερη των 5 χιλιομέτρων ενσωματώνει τρεις κυκλικούς
κόμβους και ακολουθεί την υπάρχουσα χάραξη με τις στροφές που ήδη
υπάρχουν.
Η αναποτελεσματικότητα ως προς το κόστος, δεδομένου ότι είναι
ανυπολόγιστο αφού θα εκσφενδονιστεί σε μεγάλο ύψος από ιδιαίτερες
αποζημιώσεις που θα ζητήσουν οι υφιστάμενοι ζημία παρόδιοι ιδιοκτήτες.

Η αναποτελεσματικότητα ως προς την ασφάλεια, αφού θα διέρχεται
ζωνών πυκνής οικιστικής ανάπτυξης, όπως ο υπάρχων.
Η μη ύπαρξη κάποιας συγκοινωνιακής μελέτης που να επιτάσσει την
κατασκευή ενός αυτοκινητόδρομου τέτοιου τύπου, επί του υπάρχοντος.
Επειδή θα πρέπει όλοι οι επηρεαζόμενοι να λάβουν πλήρη γνώση των
σχεδίων χωρίς υπεκφυγές, μεθοδεύσεις και συσκότιση.
Δηλώνουμε ότι θα εκφράσουμε με κάθε νόμιμο μέσο την αντίθεση μας
στο ενδεχόμενο έγκρισης και κατασκευής ενός τέτοιου έργου.
Επιθυμούμε την ήπιας μορφής, διαπλάτυνση και βελτίωση του
υπάρχοντος δίκτυου που θα αναδεικνύει τα τοπιολογικά χαρακτηριστικά της
περιοχής και δεν θα προκαλεί ανωμαλία στην οικιστική και οικονομική ζωή
των παρόδιων ιδιοκτητών.
Επειδή ακούγεται πολύ η επίκληση στο δημόσιο συμφέρον, για εμάς
δημόσιο συμφέρον είναι το γενικό συμφέρον, δεν είναι ούτε δεξιά, ούτε
αριστερά, ούτε κεντρικά. Δημόσιο συμφέρον είναι το γενικό συμφέρον και το
κράτος έχει υποχρέωση να το προστατεύσει. Είναι γεγονός ότι τα γεωμετρικά
χαρακτηριστικά που προβλέπονται στην τελευταία μελέτη που ήρθε στο Δήμο
Μεσσήνης για την διαπλάτυνση του υφιστάμενου δρόμου Καλαμάτας –
Ριζόμυλου δεν είναι συμβατά με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό που έχουμε
οραματιστεί για τον Δήμο Μεσσήνης γιατί αγνοεί το Γ.Π.Σ. και καταστρέφει τις
περιουσίες και τις επιχειρήσεις και αποκλείει τη διεύρυνση της Μεσσήνης
προς τη θάλασσα.
Επειδή θα πρέπει όλοι οι επηρεαζόμενοι να λάβουν πλήρη γνώση των
σχεδίων χωρίς υπεκφυγές, μεθοδεύσεις και συσκότιση.
Δηλώνουμε ότι θα εκφράσουμε με κάθε νόμιμο μέσο την αντίθεση μας
στο ενδεχόμενο έγκρισης και κατασκευής ενός τέτοιου έργου – ταφόπλακα.
Ο πολιτικός λαβύρινθος μεταξύ βουλευτών και οι αντικρουόμενες
απόψεις σχετικά με το δρόμο Ριζόμυλο – Καλαμάτας μας δημιουργεί την
αίσθηση ότι υπάρχουν συμφέροντα που δύσκολα θα έρθουν στην επιφάνεια.
Εδώ έχουμε δύο δεδομένα μια μελέτη για την παραλιακή χάραξη με
περιβαλλοντικούς όρους όπου τα δημοτικά συμβούλια έχουν αποφανθεί και

μια μελέτη της απέλθουσας κυβέρνησης δηλαδή βελτίωση του υφιστάμενου
δρόμου με παράκαμψη της Μεσσήνης και υπερυψωμένες γέφυρες και
παράδρομους δηλαδή ένα θεόκλειστο δρόμο.
Θα μείνουμε αποφασισμένοι και σθεναροί προασπιστές της περιουσίας
μας, της λογικής και κυρίως του Νόμου σε κάθε ενέργεια μας.

Εκπρόσωπος ιδιοκτητών
Παυλάκης Βασίλειος

Εκπρόσωπος επαγγελματιών

Μητσέας Παναγιώτης – Σταματελόπουλος Ευάγγελος