Ιδρύεται το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στη 10η/2017 συνεδρίασή του συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, το βράδυ της Δευτέρας 27 Μαρτίου 2017  ενέκρινε την ίδρυση Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Καλαμάτας, με βάση τις διατάξεις του Ν. 3879/2010, άρθρο 8, ανταποκρινόμενο θετικά σε σχετική πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, προκειμένου να υλοποιηθούν πιστοποιημένα προγράμματα εθνικής ή τοπικής εμβέλειας για τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων στο Δήμο Καλαμάτας.
Σημειώνεται ότι στο πρόσφατο παρελθόν και για πρώτο φορά την περίοδο 2013 – 2014 λειτούργησε με επιτυχία το πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης στο Δήμο Καλαμάτας. Ενδεικτικό είναι ότι για την περίοδο 2014 -2015, με διδασκαλία στην Καλαμάτα, στο Πλατύ, στον Αντικάλαμο και το Ασπρόχωμα. φοίτησαν στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Καλαμάτας 1.260 πολίτες, σε 63 τμήματα, τους οποίους επιμόρφωσαν 45 εκπαιδευτές.

Οι φοιτήσαντες επιμορφώθηκαν σε πλήθος γνωστικών αντικειμένων, από Ιταλικά για τον Τουρισμό μέχρι Διαμόρφωση & Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων και από Επεξεργασία κειμένου – Διαδίκτυο μέχρι Αγωγή υγείας –Πρώτες βοήθειες και Καινοτομία επιχειρηματικότητα – Διοίκηση επιχειρήσεων.