«Καλαµάτα 1821: Δρόµοι Ελευθερίας»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
????????????????????????????????????

Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 η πρώτη
παρουσίαση του σεναρίου της ταινίας και η πρώτη προβολή του ενηµερωτικού βίντεο
του Προγράµµατος «Καλαµάτα 1821: Δρόµοι Ελευθερίας» στο αµφιθέατρο «Ν.
Πολίτης» του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου στην Καλαµάτα.

Στην εκδήλωση παρουσίασαν: ο Καθηγητής κ. Νικόλαος Ζαχαριάς, Συντονιστής και
Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Προγράµµατος «Καλαµάτα 1821: Δρόµοι
Ελευθερίας», ο Σκηνοθέτης της ταινίας κ. Στέλιος Χαραλαµπόπουλος καθώς και ο
σεναριογράφος κ. Αντώνης Τολάκης.

Το Πρόγραµµα «ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1821- Δρόµοι Ελευθερίας» αποτελεί έργο που υλοποιείται στα
πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και
Καινοτοµία» του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης χρηµατοδοτούµενο από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο και ενταγµένο στην Δράση «Ερευνώ – Δηµιουργώ – Καινοτοµώ».

Το Πρόγραµµα αποτελεί σύµπραξη τριών φορέων: του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου
(συντονιστής) της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ» και της
κινηµατογραφικής εταιρείας «VIEWMASTER Films A.E.»