Καλαμάτα: Κατεδάφιση επικίνδυνων κτισμάτων ιδιοκτησίας του Δήμου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συγκεκριμένες ενέργειες, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται, ακολουθούνται από το Δήμο Καλαμάτας όσον αφορά τα ετοιμόρροπα και επικίνδυνα κτήρια εντός των διοικητικών ορίων του. Μάλιστα, υπάρχουν οι επιτροπές επικινδύνων που προχωρούν κατά περίπτωση εφαρμόζοντας τη νομοθεσία.

Παράλληλα, συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, μελέτη για το έργο «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», προϋπολογισμού 20.000 €. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από δημοτικούς πόρους και αφορά στην κατεδάφιση και απομάκρυνση των προϊόντων κατεδαφίσεων επικινδύνων κτισμάτων ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας, που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνος ετοιμόρροπα ή έχουν καταστεί τελεσίδικες οι εκθέσεις επικινδύνου.

Τα κτήρια που θα κατεδαφιστούν θα υποδεχθούν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.