Καλαμάτα: Παρεμβάσεις εγκάρσιων τεχνικών απορροής ομβρίων υδάτων στην Αγ. Κυριακή

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Κυριακής στην Καλαμάτα, από συνεργεία του Τμήματος Αυτεπιστασίας της Δ.Τ.Υ. του Δήμου. Στην εν λόγω περιοχή κατασκευάζονται εγκάρσια τεχνικά απορροής ομβρίων υδάτων, σωληνωτοί αγωγοί, ρείθρα κ.ά.