Καλαμάτα: Προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε ισχύ τέθηκαν από την Τετάρτη 20 Μαΐου 2020 και για διάστημα δέκα (10) ημερών, με απόφαση του Διευθυντή της Δ/νσης Αστυνομίας Μεσσηνίας, προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Πεζοδρόμηση της οδού Ιατροπούλου από Σιδηροδρομικού Σταθμού έως Νέδοντος».

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Σιδηροδρομικού Σταθμού, μεταξύ των οδών Κεφάλα και Αντωνοπούλου, με εξαίρεση την πρόσβαση από και προς τους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης, όταν είναι εφικτό. Επίσης η αντιδρόμηση της οδού Αντωνοπούλου, ώστε να μην υπάρχει πρόσβαση σε μεγαλύτερο μήκος της οδού Σιδηροδρομικού Σταθμού.