Καλαμάτα ΤΟΠΟΣ ΖΩΗΣ: Ερωτηματολόγιο καταγραφής σχολικού χώρου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με ηλεκτρονικό μήνυμα που στάλθηκε σε όλες τις σχολικές μονάδες του τόπου μας, ζητώντας να συμπληρωθεί ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, η Καλαμάτα ΤΟΠΟΣ ΖΩΗΣ καταγράφει την κατάσταση του σχολικού περιβάλλοντος, την αξιολογεί και την παραδίδει στους αρμόδιους φορείς.

Το μήνυμα που στάλθηκε αναφέρει μεταξύ άλλων:

Το σχολικό κτίριο είναι όλες εκείνες οι εικόνες που θέλω να έχει  το παιδί μου στην καθημερινότητα του.

Το σχολικό περιβάλλον δεν μπορεί να αποτελεί δευτερεύον ζήτημα και πεδίο προεκλογικών και μόνο συζητήσεων, αντίθετα είναι πρωτεύον και πρέπει να αναδειχθεί τόσο προεκλογικά όσο και μετεκλογικά.

Σχολικό κτίριο σημαίνει επαρκής κτιριακή υποδομή, προσεγμένος προαύλιος χώρος, επίπεδο καθαριότητας, ύπαρξη ή μη εξωσχολικών δραστηριοτήτων, δυνατότητα πρόσβασης σε όλους.
Η Καλαμάτα Τόπος Ζωής έχει ψηλά στην ατζέντα της το σχολικό χώρο και με γνώμονα το να παραχθεί ουσιαστικό έργο για αυτό προχωρά ένα βήμα μπροστά.

Οργανώνει ένα ψηφιακό ερωτηματολόγιο που απευθύνει σε όλες τις σχολικές μονάδες με παραλήπτες εκπαιδευτικούς & Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων, προκειμένου να αποτυπωθεί – καταγραφεί η υφιστάμενη κατάσταση των μονάδων από τους ίδιους τους χρήστες, που έως σήμερα δεν υπάρχει στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στη συνέχεια θα κατηγοριοποιήσει τις μονάδες ανάλογα με την κατάσταση τους.
Αυτή η κατηγοριοποίηση – καταγραφή θα προωθηθεί σε όλους τους αρμοδίους φορείς ώστε να μπει το ζήτημα υψηλά και στη δική τους ατζέντα.