ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1821: Δρόμοι Ελευθερίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στο πλαίσιο των δράσεων διάχυσης του Προγράμματος «Καλαμάτα 1821: Δρόμοι
Ελευθερίας» παραχωρήθηκε συνέντευξη τύπου με αντικείμενο τα γυρίσματα της ταινίας “Ο Άνεμος της Ελευθερίας”. Την συζήτηση συντόνισε ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Καθ. Ν. Ζαχαριάς με την συμμετοχή του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Θανάση Βασιλόπουλου και των στελεχών της «VIEWMASTER Films A.E.» κ. Γεώργιο Κυριάκο, κ. Στέλιο Χαραλαμπόπουλο και κ. Αντώνη Τολάκη.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθ. Ν. Ζαχαριάς αναφέρθηκε στους στόχους του προγράμματος και τόνισε την σημαντικότητα της ταινίας που αποτελεί την μοναδική
μεγάλου μήκους προσπάθεια ενόψει των εορτασμών του 1821. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Καλαμάτας κ. Θανάσης Βασιλόπουλος επισήμανε τη σημασία του εγχειρήματος καθώς και την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των μελών της ερευνητικής κοινοπραξίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Δήμος Καλαμάτας – Κ.Ε. «Φάρις», «VIEWMASTER Films A.E.», προς όφελος των στόχων του προγράμματος. Τέλος η κινηματογραφική ομάδα ανέπτυξε το σενάριο της ταινίας και την ανάγκη ενεργοποίησης του ντόπιου πληθυσμού ώστε να πλαισιώσει τα γυρίσματα της ταινίας. Για το σκοπό αυτό σύντομα θα ανακοινωθεί ο χώρος που έχει ενοικιαστεί, καθώς και το τηλέφωνο επικοινωνίας για την υλοποίηση των συνεντεύξεων συμμετοχής.

Το Πρόγραμμα «ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1821- Δρόμοι Ελευθερίας» αποτελεί έργο που
υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και ενταγμένο στην Δράση
«Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ». Το Πρόγραμμα αποτελεί σύμπραξη τριών
φορέων: του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συντονιστής) της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» και της κινηματογραφικής εταιρείας
«VIEWMASTER Films A.E.».