ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1821: Δρόμοι Ελευθερίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στο πλαίσιο των δράσεων διάχυσης του Προγράμματος «Καλαμάτα 1821: Δρόμοι Ελευθερίας» πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τη Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 μ.μ. στο Αμφιθέατρο Νικόλαος Πολίτης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου η συνάντηση Πολιτιστικών Συλλόγων και Φορέων του Δήμου Καλαμάτας εν όψει της προετοιμασίας των εκδηλώσεων του Μαρτίου του 2020, με τον συντονισμό της Ερευνητικής Κοινοπραξίας του Προγράμματος.

Στην εκδήλωση απονεμήθηκε η τιμητική πλακέτα του Προγράμματος στον Δήμαρχο Καλαμάτας κ. Α. Βασιλόπουλο. Οι προτάσεις που κατατέθηκαν θα αποτελέσουν την βάση εργασίας για την οργάνωση του Προγράμματος του 2020 το οποίο θα καλύψει το σύνολο του μηνός Μαρτίου και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί προς το τέλος του τρέχοντος έτους.

Το Πρόγραμμα «ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1821Δρόμοι Ελευθερίας» αποτελεί έργο που υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό  Κοινοτικό Ταμείο και ενταγμένο στην Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ». Το Πρόγραμμα αποτελεί σύμπραξη τριών φορέων: του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συντονιστής) της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» και της κινηματογραφικής εταιρείας «VIEWMASTER Films A.E.»