Καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή του Δήμου Καλαμάτας προς τον ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε συνέχεια δημοσιευμάτων σχετικά με τις οφειλές Δήμων προς την εταιρεία που διαχειρίζεται τα απορρίμματα του Δήμου Καλαμάτας στην μονάδα κεντρικής διαχείρισης στην Καλλιρόη Μεσσηνίας, από τη Διεύθυνση Απορριμμάτων και Οχημάτων του Δήμου Καλαμάτα γίνονται γνωστά τα εξής:

Στις 4 Αυγούστου 2023 παρελήφθη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου η αναλυτική κατάσταση ζυγολογίων των απορριμματοφόρων που μετέφεραν τα απορρίμματα του Δήμου Καλαμάτας στη μονάδα επεξεργασίας στην Καλλιρόη, και ο αντίστοιχος χρηματικός κατάλογος, με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 31η Αυγούστου 2023.

Τονίζεται ότι ο μήνας Ιούλιος αποτελεί τον πρώτο μήνα για τον οποίο ο Δήμος Καλαμάτας υποχρεούται να πληρώσει για την επεξεργασία των απορριμμάτων του στην μονάδα της Καλλιρόης και συνεπώς δεν συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στους οφειλέτες προς τον ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου και ακολούθως την εταιρεία κεντρικής διαχείρισης των απορριμμάτων.

Σε κάθε περίπτωση οι πιστώσεις για την επεξεργασία των απορριμμάτων του Δήμου είναι εξασφαλισμένες και έχουν προχωρήσει άμεσα οι διαδικασίες για την πληρωμή του 1ου χρηματικού καταλόγου.