Κατά πλειοψηφία και μειωμένο εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το ύψος του Τεχνικού Προγράμματος ανέρχεται σε 6 εκατ. ευρώ. Είναι εξαιρετικά μειωμένο λόγω μείωσης πόρων και επιδιώκεται η κάλυψη ανελαστικών δαπανών και συντηρήσεων, κυρίως στους τομείς των Υποδομών και του Πρασίνου.

Τα νέα έργα που πρόκειται να κατασκευαστούν μέσω του Τεχνικού Προγράμματος είναι ελάχιστα.

  •  Το Τεχνικό Πρόγραμμα δεν απεικονίζει τα έργα που προγραμματίζονται, ο προϋπολογισμός των οποίων ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ (Πράσινο Ταμείο, δάνειο 2015, πρόγραμμα Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, ΣΔΙΤ, αλλαγή φωτιστικών σωμάτων και λοιπά έργα), που είναι ψηφισμένα από το Δημοτικό Συμβούλιο τόνισε ο Δήμαρχος Παν Νίκας.
  •  Θα γίνει παρέμβαση σε αθλητικά έργα (πρώην Σφαγεία, Παλιάμπελα, γήπεδα Θουρίας, «Απόλλωνα», Λαιΐκων κ.λπ., Εθνικό Στάδιο/ταρτάν, WC).
  • Θα γίνουν έργα στα Δημοτικά Διαμερίσματα μέσω LEADER ή ΟΠΑΑΧ.
  • Θα γίνει παρέμβαση στα 100 σχολεία του Δήμου, με τα δύο τρίτα των δαπανών να καλύπτονται από το Δημοτικό Προϋπολογισμό.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.