Καταγγελία για παράνομη πρόσληψη στο Δήμο Μεσσήνης από τον Στ. Αναστασόπουλο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το δήμαρχο Μεσσήνης, Γιώργο Τσώνη,  καταγγέλλει ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δήμου Μεσσήνης, Στάθης Αναστασόπουλος, με ανακοίνωσή του όπου μιλά για παράνομη πρόσληψη συγγενικού του προσώπου  

Η ανακοίνωσή του  κ. Αναστασόπουλου έχει ως εξής:

«Τις ανησυχίες της παράταξής μας για παράνομη πρόσληψη της Προϊσταμένης της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεσσήνης επιβεβαίωσε και το Σώμα Επιθεωρητών / Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης! Κατόπιν της με αριθμό ΣΕΕΔΔ/Φ.2ΔΤ/13/895/5-8-2016 εντολής που έλαβε το Περιφερειακό Γραφείο Ελεγκτών Τριπόλεως, απεφάνθη ως ακολούθως:
Με την με αριθμό 25/Τ/2017 έκθεση ελέγχου, το Σώμα Επιθεωρητών / Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης επικύρωσε την πρόσληψη της Προϊσταμένης της Νομικής Υπηρεσίας με διαδικασία πέρα της εκ του νόμου προβλεπόμενης, όπως ήδη είχαμε εκθέσει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης με σχετική προσφυγή μας, στην οποία δεν αποκρίθηκε ρητώς κι έτσι σιωπηρώς απερρίφθη, αλλά και εν συνεχεία στην Αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 152, που δεν έκρινε την ουσία της υπόθεσης. Πάντως για την επί θέματι υπόθεση έχουμε ήδη καταθέσει αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως και εκκρεμεί η εκδίκασή της.
Δυστυχώς ο Δήμαρχος Μεσσήνης θέλοντας να αποκαταστήσει οικογενειακώς, οικεία του πρόσωπα, προφανώς ξέχασε ότι οφείλει να ακολουθεί τις αρχές της νομιμότητας, της διαφάνειας και αντικειμενικότητας. Φαίνεται πως με τη συναίνεση δημοτικών υπαλλήλων, και την ανοχή αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, ο κ. Τσώνης λειτουργώντας σαν σε ιδιωτική του επιχείρηση, προσέλαβε αυτοβούλως την εν λόγω δικηγόρο χρησιμοποιώντας τελείως καταχρηστικά την υπουργική έγκριση άλλης νομικής θέσης, μη τηρώντας την εκ του νόμου προβλεπόμενη διαδικασία, όπως, ως άνω το ίδιο το Σώμα Ελεγκτών-Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης επιβεβαίωσε .
Αξιοσημείωτο δε είναι το γεγονός ότι για την εν λόγω έκθεση κρίσεως του ελεγκτικού Σώματος που εκδόθηκε την 5/4/2017 και εστάλη εντός εύλογου διαστήματος στο βασικό αποδέκτη Δήμο Μεσσήνης, για ευνόητους λόγους, τηρήθηκε ‘’σιγή ιχθύος’’ εντός του Δήμου, αφού το έγγραφο εκ των υστέρων αποδείχθηκε πως απέκρυψαν προφανώς οι άμεσα και έμμεσα θιγόμενοι και εμπλεκόμενοι παράγοντες του Δήμου, μέχρι που εμείς το λάβαμε από το ίδιο το Σώμα και το κοινοποιήσαμε αρμοδίως.
Προς γνώση και ίσως και συμμόρφωση, η θέση Προϊσταμένης της Νομικής Υπηρεσίας κοστίζει στο Δήμο μηνιαίως περί των 2.500 περίπου ευρώ, και ήδη μέχρι σήμερα της έχει καταβληθεί το συνολικό ποσό των 35.000 ευρώ ! νομίμως ή παρανόμως, αυτό θα κριθεί αρμοδίως.
Τυχόν δικαστική επικύρωση παράνομου διορισμού της για πρώτη φορά Προϊσταμένης Νομικής Υπηρεσίας στο Δήμο Μεσσήνης τι σημαίνει άραγε;
Σε ποιους θα καταλογιστεί η εν γνώσει τήρηση της παράνομης διαδικασίας;
Ποιος θα κληθεί να επιστρέψει τους τυχόν παράνομους μισθούς της κας Προϊσταμένης;
Ως Δημοτική Παράταξη επιφυλασσόμαστε για την αποκάλυψη κάθε ποινικά κολάσιμης πράξης αιρετών, αλλά και κάθε εμπλεκόμενου στην εν λόγω υπόθεση».