Κατασκήνωση Αγίας Μαρίνας: Παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι 21 Ιουνίου 2019

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Παρατείνεται μέχρι τις 21 Ιουνίου 2019 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για παραθερισμό στην κατασκήνωση Αγίας Μαρίνας, που θα λειτουργήσει στη θέση Σουμπρόλακκα Ταϋγέτου φέτος, με ευθύνη και μέριμνα του Δήμου Καλαμάτας. Η κατασκήνωση είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Οι κατασκηνωτικές περίοδοι τροποποιήθηκαν ως προς τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης, θα είναι 4 και καθεμιά θα έχει διάρκεια 10 ημερών:
•1η Περίοδος: από 8 Ιουλίου έως 17 Ιουλίου και θα φιλοξενηθούν στην κατασκήνωση Αγίας Μαρίνας παιδιά
•2η Περίοδος: από 18 Ιουλίου έως 27 Ιουλίου και θα φιλοξενηθούν σ’ αυτήν παιδιά
•3η Περίοδος: από 29 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου και θα φιλοξενηθούν σ’ αυτήν ηλικιωμένοι &
•4η Περίοδος: από 9 Αυγούστου έως 18 Αυγούστου και θα φιλοξενηθούν σ’ αυτήν ΑμεΑ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Α) Για παιδιά:
• Αίτηση
• Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα, στην οποία θα αναγράφεται το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου έτους, ο αριθμός των προστατευόμενων μελών, οι ηλικίες των τέκνων, ο τύπος της οικογένειας (π.χ. μονογονεϊκή, τρίτεκνη, πολύτεκνη), άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά (π.χ. άνεργοι, ανασφάλιστοι, σε κατάσταση ένδειας, οικογένειες σε κρίση, πληθυσμιακές μειονότητες κ.λπ.), καθώς και κάθε πιστοποιητικό που αποδεικνύει τα παραπάνω (φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση ή κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. κ.λπ.)
• Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού ασφαλιστικού φορέα, στην οποία υποχρεωτικά θ’ αναγράφεται η κατάσταση υγείας του παιδιού, ο εμβολιασμός του με τα υποχρεωτικά εμβόλια, ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα, ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα και τυχόν λοιπές παρατηρήσεις (φαρμακευτική αγωγή, αλλεργίες κλπ).
• Απόδειξη καταβολής ποσού συμμετοχής 30 ευρώ.
Στην Παιδική Εξοχή γίνονται δεκτά παιδιά που έχουν ανάγκη παραθερισμού και είναι ηλικίας από 6 μέχρι 12 ετών.
Β) Για ηλικιωμένους:
• Αίτηση συμμετοχής
• Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει το ύψος του οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματος
• Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού ασφαλιστικού φορέα, στην οποία υποχρεωτικά θ’ αναγράφεται ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα και ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα
• Απόδειξη καταβολής ποσού συμμετοχής 30 ευρώ.
Οι κατασκηνωτές ( παιδιά & ηλικιωμένοι) θα καταβάλουν ποσό συμμετοχής 30 ευρώ στο Ταμείο του Δήμου Καλαμάτας ή με κατάθεση στον αριθ. 220/54035021 (GR 3101102200000022054035021) τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Καλαμάτας στην Εθνική Τράπεζα, αναφέροντας οπωσδήποτε το όνομα του κατασκηνωτή. Εξαιρούνται τα παιδιά των τρίτεκνων, των πολύτεκνων οικογενειών, των οικογενειών που ο ένας ή και οι δύο γονείς είναι άνεργοι, καθώς και των οικογενειών που είναι δικαιούχοι του προγράμματος ΚΕΑ, όπως και τα άτομα με αναπηρίες, επισυνάπτοντας τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Το ποσό συμμετοχής επιστρέφεται σε περίπτωση μη επιλογής του κατασκηνωτή, στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα (ύστερα από απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).
Οι εγγραφές των παιδιών & των ηλικιωμένων θα γίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ως εξής: 09:00 έως 14:00, στο Δημαρχείο Καλαμάτας – Διεύθυνση Πρόνοιας – κτήριο Β΄ (Αθηνών 99 – ισόγειο, γραφείο 27) & στις Α΄ & Β΄Λέσχη Φιλίας, Αλληλεγγύης & Πολιτισμού (μόνο για ηλικιωμένους) του Δήμου μας.
Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής η 21η Ιουνίου 2019.
Γ) Για ΑμεΑ
Οι εγγραφές ατόμων με αναπηρίες θα γίνονται στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.με.Α.), που εδρεύει επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 236, στην Ηλιούπολη, τηλ. 2105236501.
Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι δυνατόν να αποσταλούν και ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Δήμος Καλαμάτας – Διεύθυνση Πρόνοιας – Αθηνών 99 – 24134 Καλαμάτα.

Πηγή: Δήμος Καλαμάτας