Κατασκευή μικρής πλατείας στη συμβολή των οδών Μπουλούκου και Αθηνών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

To Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας συνήλθε στην 5η/2018 συνεδρίασή του, την Πέμπτη 1η Μαρτίου 2018 και ώρα 20.00 και αποφάσισε:

Στη συμβολή των οδών Μπουλούκου και Αθηνών θα κατασκευασθεί μικρή πλατεία, καθώς θα αυξηθεί ο κοινόχρηστος χώρος με την κατάργηση της οδού, η οποία βρίσκεται βορειοανατολικά. Επίσης, θα δημιουργηθεί εσοχή, ώστε να λειτουργεί μεγάλη στάση για τα αστικά και υπεραστικά λεωφορεία.

Σκοπός είναι να καταργηθεί η στάση που υπάρχει στην Αθηνών προς βορράν του συγκεκριμένου σημείου, η οποία έχει πολύ μεγάλη κίνηση, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται ή να σταματά η κυκλοφορία, όταν ένα λεωφορείο στην κατεύθυνση εξόδου από την Καλαμάτα πρέπει να παραλάβει επιβάτες. Οι ρυθμίσεις που υιοθετήθηκαν, έχουν ως εξής:

• ενσωμάτωση στην πλατεία, επί της συμβολής των οδών Μπουλούκου, Αθηνών & ανωνύμου, του κοινοχρήστου χώρου διέλευσης των οχημάτων από την οδό Μπουλούκου στην οδό Κλαδά
• η όδευση των οχημάτων από την οδό Μπουλούκου στην οδό Κλαδά μέσω της οδού Αγίας Λαύρας
• η απαγόρευση στάθμευσης παραπλεύρως της πλατείας.

mpoul-athinvn-klada-yparxousa-katastash

mpoul-athinvn-klada-nea-diamorfvsh