Κατασκευή περισσοτέρων των 100 ραμπών ΑμΕΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εκτελείται το έργο «Εργασίες για τη δημιουργία ραμπών ΑμΕΑ» σε διάφορα σημεία της Καλαμάτας. Πρόκειται για εργασίες σύμφωνα με μελέτη που συντάχθηκε από τη Δ.Τ.Υ. του Δήμου που περιλαμβάνουν την κατασκευή κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών) σε επιλεγμένα σημεία της πόλης με στόχο την καλύτερη προσβασιμότητα σε κοινόχρηστους χώρους και την ασφαλέστερη διέλευση των χρηστών αμαξιδίων κ.λπ.

Συνολικά θα κατασκευαστούν περισσότερες από 100 ράμπες ΑμΕΑ.