Κλήση στρατευσίμων κλάσεως 2027 (έτος γεννήσεως 2006)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γνωστοποιείται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 2119/93 καλούνται τα αγόρια που έχουν γεννηθεί το έτος 2006 και είναι γραμμένα στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Καλαμάτας, να επικοινωνήσουν αυτά ή οι γονείς τους στα τηλέφωνα 2721360819, 2721360822 και 2721360823 (Γραφείο Δημοτολογίου), το αργότερο μέχρι τις 20 Απριλίου 2022, προκειμένου να συμπληρωθούν οι Στρατολογικοί Πίνακες.