Κυκλική οικονομία και ενέργεια στο επίκεντρο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
mde

Η κυκλική οικονομία και οι ενεργειακές κοινότητες ήταν τα θέματα για τα οποία τοποθετήθηκε ο Δήμαρχος Καλαμάτας κατά τη διάρκεια της της τρίτης και τελευταίας ημέρας της 9ης ετήσιας συνδιάσκεψης της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, χθες Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019.

Πιο συγκεκριμένα ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, συμμετείχε στις εξής θεματικές ενότητες:
• γεφύρωση των ανισοτήτων και ισότιμες συνθήκες διαβίωσης
• ενωμένα έθνη καινοτομίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων και κυκλική οικονομία και
• ενεργειακές κοινότητες.
Ο Δήμαρχος έλαβε το λόγο και τοποθετήθηκε στα θέματα της κυκλικής οικονομίας και των ενεργειακών κοινοτήτων, που είναι όσο ποτέ επίκαιρα.


Πηγή: https://www.kalamata.gr/