Μάκαρης: Επιτέλους λύση στο σοβαρό πρόβλημα ρύπανσης στη Δυτική Παραλία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αλγεινή εντύπωση προκαλεί η οργανωμένη μεθόδευση της δημοτικής αρχής να αποσείσει τις ξεκάθαρες διαχρονικές ευθύνες της για το χρονίζον πρόβλημα ρύπανσης του αποστραγγιστικού χάντακα Μουτελάκη και της Δυτικής Παραλίας αλλά και να αποκρύψει τις συστάσεις της Περιφέρειας προς την ΔΕΥΑ Καλαμάτας για την αναγκαία αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού.

Προς ενημέρωση του καλαματιανού λαού σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας:

  • η ανάλυση των δειγμάτων των καναλιών αποστράγγισης ανέδειξε μεγάλο μικροβιακό φορτίο και η ρύπανση οφείλεται σε «παράγοντες περιττωματικής προέλευσης (πιθανόν κτηνοτροφικά ή αστικά λύματα)».
  • Γνώμη μας είναι ότι σαφώς θα πρέπει να ελεγχθεί η πιθανή κτηνοτροφική προέλευση των λυμάτων με απόδοση των αντίστοιχων ευθυνών αλλά σίγουρα θα πρέπει να δοθεί επιτέλους λύση και στο υπαρκτό ζήτημα ρύπανσης λόγω της λυματολάσπης του Βιολογικού Καθαρισμού.
  • Η περιφέρεια έχει προτείνει προς την ΔΕΥΑΚ «να προβεί σε άμεσες ενέργειες (τεχνικές παρεμβάσεις ) για την αποτροπή ροής προς την αποστραγγιστική τάφρο Μουτελάκη επιφανειακών ή πλευροδιηθούμενων στραγγισμάτων από το χώρο εναπόθεσης της λυματολάσπης της ΕΕΛ Καλαμάτας, όπως αυτός προσδιορίζεται σε προγενέστερες αυτοψίες του Κ.Ε.ΠΠΕ. Π.Ε. Μεσσηνίας»
  • Έχει επιβληθεί κατ’ επανάληψη πρόστιμο ( με πιο πρόσφατο το πρόστιμο των 15.000 ευρώ στις 23/2/2018) στη ΔΕΥΑ Καλαμάτας για τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού και συγκεκριμένα για την κακή διαχείριση της λυματολάσπης «η οποία προκαλεί περιβαλλοντικές οχλήσεις (δυσάρεστες οσμές, δημιουργία εστιών ανάπτυξης εντόμων, πιθανές απορροές σε όμορα αποστραγγιστικά κανάλια) γεγονός που συνιστά και υποβάθμιση περιβάλλοντος».

Είναι σημαντικό ο δήμος Καλαμάτας να αντιμετωπίσει το μείζον θέμα ρύπανσης της Δυτικής Παραλίας και να λύσει τα προβλήματα του βιολογικού καθαρισμού και κυρίως το θέμα της λυματολάσπης.

Παράλληλα οφείλει να συνεργαστεί με τους συναρμόδιους φορείς (Περιφέρεια και ΓΟΕΒ) έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα ρύπανσης στην περιοχή από όπου και αν προέρχονται.

Μανώλης Μάκαρης
Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης
Δήμου Καλαμάτας