Μάκαρης: Πρόταση για κάλυψη κενών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από τον Δήμο Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ως γνωστόν μέσω τροπολογίας που κατατέθηκε στη Βουλή (επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων) δίνεται η δυνατότητα προσλήψεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στους Δήμους για την κάλυψη άμεσων αναγκών προστασίας της δημόσιας υγείας, μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Λόγω του ότι οι ανάγκες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας είναι ιδιαίτερα αυξημένες όπως διαπιστώνεται από τους ιδιαίτερα αυξημένους χρόνους αναμονής στα τακτικά ιατρεία του συστήματος υγείας προτείνουμε στην οικονομική επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας να προβεί στην ενίσχυση των δημοτικών ιατρείων Καλαμάτας με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο:

1. Θα αναλάβει την συνταγογράφηση των φαρμάκων και την ιατρονοσηλευτική φροντίδα ασθενών που δεν έχουν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας ή δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν έγκαιρα από αυτό.

2. Θα διενεργήσει δωρεάν τα τεστ για κορωνοϊό έτσι ώστε να αποφευχθεί η συσσώρευση του κόσμου στο νοσοκομείο ή στο κέντρο υγείας.

3. Θα καλύπτει τα κενά που υπάρχουν στο δημόσιο σύστημα υγείας (πχ κάλυψη κενών του Κέντρου Υγείας Καλαμάτας ή αγροτικών ιατρείων όπως αυτή του αγροτικού ιατρείου στο Πλατύ και αλλού).